پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

ظرائف و طرائف

موجود
700,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب ظرائف و طرائف یا مضاف و منسوب های شهرهای اسلامی و پیرامون اثر محمد آبادی باویل
توضیحات

کتاب ظرائف و طرائف یا مضاف و منسوب های شهرهای اسلامی و پیرامون اثر محمد آبادی باویل

 

 در قرنهای سوم و چهارم هجری بزرگان و دانشمندان بنامی که بیشتر ایرانی و غیر عرب بودند ظهور نمودند که در راه توسعه و تکمیل این علم رنج مسافرتهای دور و دراز را برخود هموار ساخته

 برای کسب اطلاعات جغرافیایی و تاریخی و اجتماعی در مناطق مختلف اسلامی از هیچگونه فداکاری فروگزاری نکردند ولی باید اذعان کرد که اطلاعات جغرافیایی نویسان اسلامی از ممالک همجوار غیر مسلمان جز اندکی از بسیار نبوده است و ابوالفدا خود بدین حقیقت گردن نهاده .
با وجود این آنچه در خور توانایی آنان بوده و بدسا آمده در کتب خود جای جای ذکر کرده اند و همان مقدار اندک نیز امروزه مدارکی است که محققان این رشته را در کشف اوضاع ممالک مزبور و کیفیت روابط آنها با ممالک اسلامی یاری می کند و جغرافیای تاریخی که از اوضاع و احوال شهرها و ابادیهای گذشته و تاریخ شهرهایی که سالیان دراز در مقابل تندباد حوادث مقاوت کرده اند و یا بعضی از انها از صفحه روزگار محو شده و جز نامی از خود برجای نگذاشته اند موضوع دانش دلپذیری را تکشیل می دهد بدیهی است است هر کشوری که گذشته طولانی و تمدن درخشانی داشته جغرافیای تاریخی مفصلی دارد که مطالعه ان امروزه ما را از میزان فرهنگ و تمدن اقوامی که در ان سرزمین میزیسته اند اگاه می سازد.

خرید کتاب ظرائف و طرائف یا مضاف و منسوب های شهرهای اسلامی و پیرامون

  مولفان کتب جغرافیای تاریخی تنها از مرزبندی ممالک و کوهها و رودها و سایر اوضاع طبیعی انها سخن نرانده اند بلکه در بررسی های خود اوضاع یک منطقه را بطور جامع مورد مداقه قرار داده اند.مثلا از شرح حال بزرگان و پادشاهان و امرای شهرها و توانگران و نیکوکاران و صاحب مذاهب و نیز از بیان وقایع مهم تاریخی و اجتماعی و از اشاره به زبانها و لهجه هایی که در میان اقوام مختلف معمول و متداول بوده و از فولکورها و اسطوره های مربوط به اقوام و ملل و از فراورده های دستی و محصولات کشاورزی و دامی و گیاهان و گیاهان صنعتی و دارویی مناطق مختلف و از شرح جانوران وحشی و اهلی با شرح انواع و طریق زیست لانها و از ابنیه و اثار مهم شهرها و از عادات و رسوم مردم مناطق گوناگون غفلت نکرده اند بطوریکه این اطلاعات امروزه در تمام شاخه های علوم اجتماعی دارای ارزش فراوان است و از این نوع اگاهیها در رحله ها و کتب تاریخی و ادبی بخصوص در دواوین شعرای ایران و عرب نیز وجود دارد و چون ایم معانی در بافت ادبیات کلاسیک و سنتی ایران بکار رفته تالیف و تدوین چنین کتابی که موقعیت جغرافیایی شهرها و ممالک اسلامی را به اختصار تعیین و مضاف و منسوبهای انها را بیان کند ضروری بنظر می رسید بنا مولف برای رفع این نیاز و جهت خدمت به ادب و فرهنگ ایران بدین کار دست زد و غالب شهرهای بزرگ اسلامی و کشورهای همجوار را بصورت حروف تهجی از روی کتب جغرافیای تاریخی معرفی و به ذکر ظرایف و طرایف انها اشره نموده و شواهد متعدد شعری از دواوین شعرای عرب و عجم بدان در افزود و فهرستی در پایان کتاب بر مبنای مضاعف و منشوبها اضافه نمود تا طالب بتواند کلمه و مطلب مورد نظر خود را به اسانی بدست ارد و چون بخش عمده ای از این کتاب از منابع عربی استفاده شده مولف برای اینکه کتاب دو زبانه نشود و نفع ان همگانی گردد از اوردن عین عبارات متون خودداری کرده و به ترجمه انها مبادرت ورزید.

خرید کتاب ظرائف و طرائف یا مضاف و منسوب های شهرهای اسلامی و پیرامون اثر محمد آبادی باویل

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.