پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مصاحبه با تاریخ

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب مصاحبه با تاریخ اثر اوریانا فالاچی ترجمه پیروز ملکی
توضیحات

کتاب مصاحبه با تاریخ اثر اوریانا فالاچی ترجمه پیروز ملکی دو جلدی

 

این کتاب در طی دو سال به وجود آمد : دو سالی که صرف تهیه این مصاحبه ها برای روزنامه ام اورپئو کردم.به نزد این شخصیت ها رفتم و هر بار تنها جویای اطلاعاتی که در پی این پرسش نبودم که از چه بابت با ما تفاوت دارند؟ این با ملاقات ها غالبا بسیار خسته کننده بود.
در پاسخ تقاضای وعده ملاقات تقریبا همواره سکوت اختیار می کردند یا جوابی سرد و منفی می دادند و اگر بالاخره پاسخ مثبت می دادند ماها می بایست انتظار بکشم تا یکساعت یا نیم ساعت از وقت خود را در اختیارم بگذارند.
هنگامی که عاقبت مرا به حضور می پذیرفتند به لطایف الحیل متوسل می شدم تا بیشتر از ساعت با نیم ساعت موعود نگاهشان دارم.
با اینهمه به انج که می رسیدم لمس حقیقت و کشف اینکه قدرتشان حتی براساس یک ضابطه گزینش نیز توجیه پذیر نیست اسان می شد.درسی یافتم که حاکمان بر سرنوشت هایمان حقیقتا نه از ما بهترند و نه زیرکتر و نه نیرومندتر و نه روشنفکرتر.
بعضی شله جاه طلب تر و در عمل جسورترند.
فقط در چند مورد نادر دریافتم که در حضور کسانی هستم که برای هدایت یا توصیه راهی به جای راهای دیگر افریده شده.

 

خرید کتاب مصاحبه با تاریخ اثر اوریانا فالاچی


اما اینان دقیقا کسانی بودند که قدرت را در دست نداشتند: برعکس جان بر کف با ان مبارزه کرده بودند یا می کردند.
در مورد انان که به نحوی علاقه مرا برانگیختند یا مسحورم کردند در عین حال که قدرت را در دست داشتند وقت ان رسیده است که اعتراف کنم در مغزم نوعی تردید و در قلبم گونه ای ارضا نشدگی باقی گذاشتند.
در واقع می پسندیئم که در راس هرم قرار دارد ولی چون موفق نمی شدم انچنان که دلخواهم بود به انان اعتقاد داشته باشم نمی توانستم بی گناهشان بدانم. و به طریق اولی نمی توانستم همسفرشان بنگرم.
شاید به این خاطر که قدرت را نمی فهمم: این مکانیسمی که به اعتبارش مرد یا زنی خود را صاحب حق فرمان دادن و تنبیه کردن می انگارد یا مشاهده می کند.
چه در دست یک سلطان مستبد باشد چه در دست یک رئیس جمهور منتخب چه یک ژنرال جانی یک رهبر محبوب نما.
من قدرت را پدیده ای غیر انسانی و پلید می دانم.

ممکن است در اشتباه باشم ولی در نظر من بهشت روی زمین آن روزی از دست نرفت که خدا به ادم و حوا گفت از ان پس باید نان را به عرق پیشانی به کف اورند و در رنج و تعب زاد و ولد کنند.

 

کتاب مصاحبه با تاریخ، نمونه گفتگوهای ماندنی و خواندنی «اوریانا فالاچی» با چهره های معروف و مشهور جهانی است که نخستین بار از سوی «نشر علم» رویاروی دل و دیده پارسی زبانان قرار می گیرد.

برگردان این گفتگوها از متن ایتالیایی توسط «دکتر نصیرالسادات سلامی» انجام گرفته و «غلامرضا امامی» با نگاه به متن اصلی به ویرایش این کتاب پرداخته و زندگی نامه کوتاه چهره ها را نیز بر آن افزوده است .

این کتاب دربرگیرنده ی مصاحبه های ماندنی و و خواندنی اوریانا فالاچی با چهره های شهره جهانی است

معرفی فصول کتاب

کتاب شامل یک سرسخن از ماریانا فالاچی و تعداد 11 مصاحبه از وی است که به معرفی این افراد می پردازیم :

  1. مصاحبه با امام خميني
  2. .مصاحبه با  هنری کیسینجر
  3. مصاحبه با ایندیرا گاندی
  4. مصاحبه با یاسر عرفات
  5. مصاحبه با جرج حبش
  6. مصاحبه با نورودوم سیهانوک
  7. مصاحبه با ملک حسین
  8. مصاحبه با ژنرال جیاپ
  9. مصاحبه با ویلیام کلبی
  10. مصاحبه با علی بوتو

10.  مصاحبه با باندارانیکه

11.  مصاحبه با اسقف ماکاریوس و محمد رضا پهلوی

 

خرید کتاب مصاحبه با تاریخ اثر اوریانا فالاچی ترجمه پیروز ملکی چاپ اول

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.