پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

چرا مسیحی نیستم

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب چرا مسیحی نیستم اثر برتراند راسل
توضیحات

کتاب چرا مسیحی نیستم اثر برتراند راسل

کتاب چرا مسیحی نیستم اثر برتراند راسل مترجم امير سلطان زاده
يكى از مشهور ترين فلاسفه ى بريتانيا در قرن بيستم برتراند راسل است. او متولد ١٨٧٢ بود و ٩٨ سال عمر كرد. او از كسانى بود كه سوالات بنيادى و جالبى را مطرح مى كرد و با علم و منطق به آن پاسخ مى داد. مجموعه ى سخنرانى هاى او در كليسا ها و درباره ى دين و مسيحيت و زندگى و منطق به طور گسترده ، توسط آقاى پل ادواردز به شكل كتابى پر فروش درآمد. اين كتاب " چرا من مسيحى نيستم" نام دارد.
برتراند درطى ساليان عمر خود، به خاطر مواجهه با جنگ جهانى دوم و انقلاب اكتبر شوروى و نظام كمونيستى، نقدها و سخنرانى هاى زيادى درباره ى نظام سرمايه دارى و استعمار داشت كه اثرات اين وقايع بر تفكرات وى بود. او به طور مستقيم كمونسيم را بارها و بارها نقد مى كرد و حتى به اين خاطر طعم تلخ زندان را هم چشيد.
او به بيان نظرات و تفكرات خود در قالب استاد سرشناس در دانشگاه هاى مختلف پرداخت. آزادى خواهى او در بيانات اجتماعى اش كاملا به چشم مى آمد.
از نكات برجسته ى اين كتاب، تمركز و توجه نويسنده بر روى اخلاق گرايى است.او به شدت به دنبال ساخت الگوهاى اخلاقى و اخلاق علمى بر پايه روانشناسى بود و اين موضوع در فصول كتاب به چشم مى خورد. او بر خلاف اينكه خود را مسيحى نمى دانست اما يك اخلاق گرا بود.
تمام حرف او در بياناتش و در سخنرانى هاى گردآورى شده وى اين است كه، دين ابزارى شده است در دست اهالى قدرت كه سعى داشتند زياده خواهى و جنگ خواهى براى منافع خود را، توجيه و تفسير به راى كنند. او ذهن شنونده و خواننده را به سمتى مى برد كه نسبت به فقر مردم و ثروت پاپ، منتقد باشند.
چه كسى دستور لشكر كشى ها را صادر مى كند؟ و ميليون ها نفر از چه قشرى جان ميسپارند؟
چرا كليسا راه حلى براى جلوگيرى از خون ريزى ها نداشت و تلاشى نمى كرد؟
و اين مسئله از لحاظ اخلاقى هم، راسل را نگران مى كرد و از او يك انسان منتقد نگران ساخته بود.
از ديگر موارد كه راسل به آن توجه مى كند تقابل كليسا و علم است.
شناخت برتراند بدون توجه به فعاليت هاى سياسى و اجتماعى او ، درك درستى از نوشته هايش به خواننده نمى دهد. بُعد فلسفى نويسنده، به راستى بسيار ارزشمند است و به نوشته هايش اعتبار مى دهد.
جنبش هاى قرن بيستم دليل بسيارى از آگاهى هاى عظيم جامعه بشرى است كه در بعضى از آن ها برتراند نقش اساسى و مهمى دارد. اينكه چرا كليسا با وجود فقر و نااميدى حاصل از جنگ هاى متوالى، تلاشى نكرد يا نتوانست كارى كند، دليل اصلى انتقاد هاى به جاى راسل است.
اين كتاب در سال ١٩٥٧ با تلاش هاى پروفسور پل ادوادز و زير نظر راسل خلق شد و قبل از آن مقاله اى با عنوان همين كتاب در سال ١٩٢٧ منتشر شد.
در آخر نبايد فراموش شود كه خواننده، نگاه انتقادى و تاريخ انتشار كتاب را در نظر بگيرد و در كنار آن نظرات فلاسفه و ديگر انتقاد هاى سازنده را پذيرا باشند تا منجر به انگيزه اى براى تلاش بيشتر در آينده باشد.
راسل مى گويد:
" به نظر من بهتر است به نيكى بگرويم حتى اگر اين كار موجب مشكلات نا چيزى شود. دنيايى كه من آرزوى بودنش را دارم، كه از حسادت و كينه و نفاق رها باشد و اين نكته را درك كند كه سعادت و خوش بختى تنها در همگرايى است و با جنگ و ستيز حاصل نمى شود. من آرزوى دنياى را دارم كه آزادى بيان سر لوحه ى آن باشد. دنيايى كه بى طرفانه جوانان را در پيله سخت اعتقادات دينى محبوس نكرده باشد. اين دنيا نيازمند تفكرات ترقى خواهانه است. تفكراتى كه متحجر و جزم انديش نباشد."
به راستى كه گويا راسل مطالبى را بيان كرد كه امروزه، ميتواند سر لوحه بسيارى از موارد زندگى ما باشد.
* مطالعه اين كتاب به همگى پيشنهاد مى شود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.