پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان

موجود
1,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان اثر یحیی ذکا
توضیحات

کتاب تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان اثر یحیی ذکا

 

 نخستین سالهای خدمت دولتی نویسنده این کتاب از پیشامد روزگار در محل و جوار کاخهای سلطنتی قدیم تهران آغاز شد و همچنین امر باعث آمد که به مرور زمان با بناهای سلطنتی و آثار و اشیاء مربوط به انها انس و الفت بیشتری یابد و آنشایی نزدیکتری پیدا کند.
دیدار روزانه کاخها و گردش و تآمل در تالارها خواه و ناخواه نویسنده را بر ان داشت که در پیرامون هریک از انها به تحقیق و جستجو بپردازد و به پرسش های فراوانی که درباره تاریخچه و بانیان کاخها و چگونگی مراسمی که در انها برگزار می گردید پیش می امد پاسخهای کافی بجوید.
اکا برای یافتن این پرسش ها نه کتاب و راهنمایی در دست بود و نه کسانی از متصدیان در این زمینه ها اطلاع صحیح و دقیقی داشتند که بتوانند پاسخ گو باشند.
سالها به دیدار ککندگانی که برای تماشای کاخهای ساطنتی و دیدن اثار از جمله تخت مرمر و تخت طاووس امده بودند گفته شده بود که تخت مرمر به امر کریمخان زند ساخته شده و اغا محمدخان انرا از شیراز به تهران منتقل کرده است و تخت طاووس را که اینک در شاه نشین تالار سلام مستقر گردیده نادشراه از هند به ایران اورده است.
روشن نبودن تاریحچه ساختمانها و کاخهای سلطنتی و نشوته نشدن کتاب و راهنمایی در این باره بخصوص اشاعه اطلاعات نادرست و داستانهای اشتباه امیز درباره اثاری که هنوز از پیدایش انها بیش از یکصد و پنجاه سال یا کمتر نمی گذرد نویسنده را بران داشت که گامی پیش گذارد و ضمن کارهای مستمر دیگر به گرداوری مطالب و اطلاعاتی در این زمینه بپردازد.

 

خرید کتاب تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان

 

پس بدین قصد و منظور بتدریج اغلب کتابهای تاریخ و سفرنامه ها و دیوانها و روزنامه ها و یادداشتهایی را که در دویست سال اخیر نوشته شده است بدقت مطالعه و تفحص کرد و هرجا عبارتی.مطلبی .قطعه شعری درباره عمارات و کاخهای سلطنتی و اثار مربوط به انها بدست اورد که روشنگر واقعه یا مسئله یی بود یادداشت و طبقه بندی کرد و سپس بعضی از مطالب و موضوعهای گرداوری شده را که بنطر می امد تکمیل شده است به صورت مقاله یی مستقل در مجلات مختلف بچاپ رسانید.
چاپ و انتشار برخی از این گونه مقاله ها توجه اولیای محترم انجمن اثار ملی را که خوشبختانه با نشر کتابهای سودمد در زمینه شناشانیدن گوشه و کنار ایران زمین گام های پر ارزش و موثری در این راه را بردشاته اند جلب کرد و بر اثر ان تالیف کتابی درباره تاریچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و کاخ گلستان به این نویسنده پیشنهاد گردید

 

خرید کتاب تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان اثر یحیی ذکا چاپ اول 1349 از انتشارات انجمن آثار ملی

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.