پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

عاشقانه‌های زندان

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب عاشقانه‌های زندان اثر مارکی دو ساد ترجمه پیمان غلامی
توضیحات

کتاب عاشقانه‌های زندان اثر مارکی دو ساد ترجمه پیمان غلامی

 

این مقدمه ی مترجم گرچه شاید تا این دقیقه به خود کتاب و نامه ها نپرداخته ولی از این موقعیت سوء استفاده کرده و به سویه های نظری و اهمیت ساد در سنت های اندیشه اشاراتی گرچه کوتاه داشته است.
ساد نیز هم چون نویسندگان دیگر به وقت نگارش نامه چهره ای جالب توجه به خود می خورد و سویه های متفاوتی از خود را روشن می سازد که به واقع نمی توانیم در متون ادبی اش به این شدت و وضئح ردیابی کنیم.
این کتاب نامه های زندان ساد را در بر میگیرد. بخش اعظم نوشته ساد به همسرش اختصاص دارد و اتفاقاتی که بر سر او در زندان می افتد.
از نامهربانی های ماموران زندان گرفته تا اذیت و ازارها و شکنجه هایش. و نیز در بخش هایی به رابطه ساد با همسر و اطرافیانش. او به وقت عشق ورزی از هر عاشقی نیرومندتر و مشددتر است و به وقت نفرت و بیزاری نیروهای تخریب گرش را بروز می دهد در هر دو حالت که این همان همدیگرند ما به شدت شورمندی و میلی طرفیم که در خطاب به دیگری واقع می شود.
به واقع نوشتن نمی تواند چیزی باشد جز ان چه کتی اگر می گوید نوشتن .نوشتن به دیگریست و نه برای دیگری.ساد چه به وقت نوشتن به همسر چه به زنان دیگر چه نوشتن درباره ی اوضاع زندان همواره مستقیم و بی پرده دیگری را خطاب قرار می دهد.
جالب این جاست در بسیاری از نامه ها ساد به روان کاوی شیوه ی نوشتاری و نیز حتی پرنسیب همسرش دست می زند و به او گوش زد می کند که اشتباهاتش حتی در نگارش نامه در کجاست.

 نامه ها لحنی خطابه گون دارند.در پایان بسیاری از نامه دها با درخواست های شاید عجیب و غریب ساد روبرو شویم

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.