پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

ژوستین یا مصائب فضیلت

موجود
600,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب ژوستین یا مصائب فضیلت اثر مارکی دو ساد ترجمه علی طباخیان
توضیحات

کتاب ژوستین یا مصائب فضیلت اثر مارکی دو ساد ترجمه علی طباخیان

 

 

 

هرزه نگار دیوانه، بی رحم، خشن، منحرف جنسی،متجاوز، قاتل ... و اینها تنها برخی از برچسبهای خنده داری است که در طول دو قرن اخیربه مارکی دو ساد بدنام چسبانده شده ا ند.

برعکس، سوررئالیستهای فرانسوی در اوایل قرن بیستم مارکی دوساد را به عنوان «مارکی الهی»و «رسول آزادی»در زمرهی قدیسین آوردند.

با اینحال، ساد واقعی،شکلی بسیار پیچیده تر از این برچسبهای ساده انگارانه دارد، برچسبهایی که همگی از افسانه ها ناشی شده اند.

ساد شخصیتی متزلزل و متناقض دارد، اما در عین حال، نویسندهای است که خرد و دانش او قابل توجه است. آثار او طیف گسترده ای از ژانرها را در بر میگیرد.از رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه تا مقالات سیاسی،فلسفی و ادبی.

استعدادهای بلاغی و تسلط او در بیان، درهمه ی این ژانرها به طور گسترده مورد تأیید قرار گرفته است، اما داستانهای کوتاه و نسخه ی اولیهی رمان ژوستین بود که که ساد را به عنوان یک نویسنده مطرح کرد.

با اینحال، در نسخه ی دوم و طولانی ژوستین که1791منتشر شد،نویسنده با فراغت بال بیشتر یایان داستان را توسعه داد و مضامی نیچون نیروی عظیم میل جنسی،فسادن هادها به ویژه کلیساو اشرافیون، شکست برخی از مفاهیم فلسفی و بالاتر از همه پوچ بودن مفهوم مشیت الهی را به آن اضافه کرد.

آموزه ی مهم مسیحیتو فلاسفه ی خوشبینمبنیبر اینکه فضیلت در نهایت امر پیروز میشود و پاداش میگیردو رذیلت و فساد محکوم به شکست است، در داستان تراژیک ژوستین به طرز کاملا ً جسورانه ای برعکس بیان شده است.

چنین بیان وارونه، با توجه به اینکه نویسنده، خواننده را به فضیلت دعوت میکند، مدت هاست که محل بحث بوده است. ما به این سؤال باز خواهیم گشت.

در ابتدا، با توجه به رابطه ی نزدیک، بین شخصیت ساد و داستانهای یکه خلق کرده است، ضروری است کمی از زندگی او را مورد بررسی قرار دهیم

 

 

 خرید کتاب ژوستین یا مصائب فضیلت

 

 

 سه نسخه از داستان ژوستین وجود دارد که ازیک رمان صد صفحه ای به یک رمان دویست صفحه ای و در نهایت به یکحماسه ی ماراتن بیش از هزار صفحه ای تبدیل شده است.

نسخه ی اصلی،"مصائب فضیلت"("Les Infortunes de la vertu")یکی از آثار متعددی بود که ساد در طول سالهای طولانی زندانش بین سالهای1778تا1790نوشته بود. رمانی اداستان کوتاهی با اهداف هزل (منتقدان اینکتاب را به عنوان داستانیفلسفیتوصیفمیکنند. ) در پانزده روز در سال1787ساخته شد. این سبک تا حد زیادی در آن زمان متعارف بود و در آن مضامینی وجود ندارد که ما امروزآن را زشت بدانیم.برخی متوجه شدند که پیشنویس اول این داستان، دقت بیشتری نسبت به دو نسخه ی دیگر دارد ولی این پیشنویس در طول عمر نویسنده هرگز به دست مخاطبان نرسید. تا اینکه در سال1909این نسخه خطیبه لطف تلاشهای شاعر گیوم آپولینرآشکار شد و سرانجام در سال1930توسط موریسهاینه منتشر شد. با اینحال، اینرمان تا دهه ی1960به شکل سانسور نشده در دسترس نبود. اینداستان کوتاه منتشر نشده قرار بود بهی کرمان طولانی یعنی مصائب فضیلت(Justine, ou les Malheurs de la vertu)تبدیل شود که در سال1791،یکسال پس از آزاد ینویسنده از زندان ظاهر شد. این نسخه، متنی که در اینجاً ترجمه شده است

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.