پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کمونیزم در ایران

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب کمونیزم در ایران اثر علی زیبائی
توضیحات

کتاب کمونیزم در ایران اثر علی زیبائی

 از مطالعه و بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در ادوار مختلف و تحقیق در پیرامون حوادث گذشته چنین استنباط می شود که کشور عزیز ما ایران از آنجائیکه در نقشه جغرافیائی دارای موقعیت خاص بود از بدو تاسیس شاهنشاهی هخامنشیان همیشه مورد توجه قبایل مختلف بوده و چون واسطه بین آسیا و اروپا بود گاه و بیگاه مورد تعرض و تجاوز این دو منطقه قرار میگرفته است.
چنانچه یونانیان در عهد هخامنشیان و روسها و هیاطله و اقوام سامی در تمام دوران طویل امپراطوری اشکانی و ساسانی مزاحم ایران بوده اند.
براساس همین مطالعه باید گفت که در میان ملل مختلف آسیا ملتی که بیش از همه مورد تهاجم بیگانگان بوده و در معرض تندباد حوادث تاریخی قرار گرفته و در طول تاریخ چند هزار ساله خود مصائب بیشمار در راه ازادی و استقلال ملی و حفظ تمامیت ارضی خود متحمل شده ایران است.
با این همه این ملت مانند یک ملت نیرومند و زنده بارشادت و شجاعت غیرقابل وصفی در برابر تمام این حوادث تلخ و ناگوار مقاومت کرده و بالاخره توانسته است پس از گذشت زمانی کوتاه آن اقتدار قبلی و ابهت ملی خود را بدست اورد و خود را در میان سایر کشورهای متقی سربلند نگاه دارد.

خرید کتاب کمونیزم در ایران

 

خطناکترین پدیده اجتماعی عصر حاضر در کشور ما ( نویسنده دهه چهل را می گوید) افکار کمونیستی بوده که در دوران قبل از مشروطیت بوسائل مختلف راه یافته و بوسیله پیروان متعصب ان مرام شایع شده و توسعه پیدا کرده و از سوم شهریور 1320 بصورت حزب کمونیست بنام حزب توده در کشور ما ایران ظاهر شده و در اوضاع و احوال مناسب و دوران هرج و مرج چون انگلهای موذی و خطرناک رشد پیدا کرده و مانند سرطان در کشور ما ریشه دوانیده و با سرعت وحشت اوری در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور ما رخنه کرده تا جایی که افراد و جوانان ساده لوح کشور ما را در هرجا و در هر نقطه با سم مهلک و خانمان برانداز تبلیغات کمونیستی مسموم ساخته

خرید کتاب کمونیزم در ایران اثر علی زیبائی چاپ اول از اوایل مشروطیت تا فروردین ماه 1343

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.