پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

پرواز در ظلمت

موجود
600,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب پرواز در ظلمت : زندگانی سیاسی شاپور بختیار اثر حمید شوکت
توضیحات

کتاب پرواز در ظلمت : زندگانی سیاسی شاپور بختیار اثر حمید شوکت

 

 

چنین است که مورخ در بازسازی رویدادها و ترسیم زندگانی شخصیتی تاریخی با پرداختن به کنده کاریهای جنگ افزار سپاهیان در نبردهایی که شاهد آن نبوده است، با توصیف نقش و نگار کاشیهای بناهایی که از میان رفته اند با کاوش در حاشیه اسناد و اوراق نیم سوخته و رنگ باخته روزگاران دور است که گذشته جامعه ای را در می یابد.

و اکنون را می فهمد و فهم پذیر می سازد همچون ستاره شناسی که با جست وجو در کهکشان و کشف سیاره ای تازه، وضع منظومه شمسی و جایگاه این کره خاکی را در آن بهتر و بیشتر می شناسد و می شناساند؛ و این همه به کاوشی باستان شناختی میماند که شتاب بر نمی تابد.

مانند یافتن تکه ای استخوان یا سکه ای نقشی بر سنگ و نشانی بر سفال همان گونه که سالیان سال کتیبه ای از دوران هخامنشی را زیر و رو میکنند تا به چگونگی برگزاری آیینی در آغاز فصلی با سرودی در پایان رسمی پی ببرند کاری است به ظاهر جزیی و در حاشیه اما برای بازسازی و کشف راز و رمز هزار و یک نکته در پرده پنهان مانده روزگاران گذشته، ضرورتی انکارناپذیر در این آزمون آنچه حقیقتی مسلم انگاشته میشود .

باید همواره در زیر نور و پرتوی تازه از نو مورد سنجش و بازبینی نقادانه قرار گیرد تلاشی که بی گمان با کینه توزی مدافعان جزم اندیش روایتهای رسمی روبه رو میگردد جزم اندیشانی که در ستایش حقیقت های مطلق هر تردیدی را با کفر و هر پرسشی را با ارتداد یکسان میشمارند تا در تقدس ملال آور افتخارات گذشته، ایمان را جایگزین آگاهی و اسطوره را جانشین تاریخ سازند.

 

خرید کتاب پرواز در ظلمت : زندگانی سیاسی شاپور بختیار اثر حمید شوکت

 

با رویکردی به گذشته که همواره از منظر حال اما در خدمت آینده ریشه میگیرد آینده ای که در پرتو بازنگری و نقد بی پروای آنچه گذشته است معنا خواهد یافت. وجه دیگر چنین رویکردی در فهم این نکته نهفته است که تاریخ اگر چه به گذشته مربوط است، اما با گذشته یکسان نیست در بازسازی ،گذشته آنچه واقعیت انگاشته میشود، بیش و کم جلوه و گرده ای از واقعیت است که مورخ با خلق تصویری خلاق بدان معنا و رنگ و جلایی تازه میبخشد. از همین روست که در دفتر و دیوان ،تاریخ نه با یک روایت که با روایت های گوناگون از رخدادهایی یکان روبه رو هستیم که ما را به شناخت آنچه رخ داده است نزدیک با از آن دور میکند در این عرصه طرح پرسشی که ما را به حقیقت تاریخی نزدیک کند، اساسی است.

آن هم با یادآوری بی وقفه اینکه کافی نیست گفته شود چه گذشته است بلکه چون ابن خلدون باید پرسید چرا چنان گذشته است که گذشته است؟ گذشته ای که در پرتو شناخت آن می بایست به ملاحظه ای توام با شکاکیتی شفاف و کاوشی آگاهانه برای دستیابی به شواهدی تازه همت گماشت تا در بازگشایی و مرور پرونده های به ظاهر مختوم گذشته، افسانه را از تاریخ زدود راز و رمز روزگار کتونی را دریافت و راه آینده را هموار ساخت و این همه با آگاهی بر اینکه چنین گزینه ای در نهایت ما را نه به درکی همه جانبه از حقیقت، بلکه در بهترین حالت به درک جنبه هایی از آن نزدیک کند حقیقتی که در داوری های تاریخی بی گمان همواره و ناگزیر جانبدارانه است بی آنکه جانب ،نقد بازبینی و بازنگری را از دیده دور بدارد. ....

 

خرید کتاب پرواز در ظلمت : زندگانی سیاسی شاپور بختیار اثر حمید شوکت چاپ اول 2014 آلمان

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.