پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

زن در دوران شاهنشاهی ایران

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب زن در دوران شاهنشاهی ایران اثر ابوتراب رازانی
توضیحات

کتاب زن در دوران شاهنشاهی ایران اثر ابوتراب رازانی

 

 زن شیرازه بند دفتر خلقت است.زن تاج آفرینش است.زن بهترین و آخرین هدیه آسمانیست

او با مفهوم عشق معنوی آشنا میباشد. زن فرشته ای است که در کودکی پرستار و راهنمای آدمی در شباب مایه دلبستگی و نشاط و در پیری تسلی بخش و موجب آسایش و آرامش ماست.
زن در برابر مرد که نثر کتاب آفرینش است شعر دیوان عالم وجود بشمارست و بعبارت دیگر زن و شعر و دو واژه مترادف برای معنی واحدی اند.اگر زن نبود مظاهر احساس ناشناخته میماند و گاهی از آهی و نگاهی افروختن و سوختن و ریختن و خاموش شدن جلوهگر نمیشد. عشق و زن لازم و ملزوم یکدیگرند.
بدون زن پرتو دلباختگی از زیر و زبر دیوان گویندگان عالمی را روشن نمیساخت. و دل پر مهر این موجود زیبا را که مقصد نهایی زندگیست به مشتاقان جهان تخیل و احساس
ز جنبه الهام بخشی و نفوذ خود را از دست نداده است.

خرید کتاب زن در دوران شاهنشاهی ایران

متاسفانه حقوق زن در دوران تاریخ پیوسته افراطی و در دو حد زیادی و کمی قرار داشته با این وجود هرگز جنبه الهام بخشی و نفوذ خود را از دست نداده است.
زن از نظر لغوی واژه های مترادف بسیاری در ایره المعارف فارسی یافته است.فرهنگ رشیدی آنرا برابر آقا.خانم.خاتون خانه و در فرهنگی خطی انرا خاتون.سپیده.ستی.بیگم.خدیش.بیکه.صره.آغا.بزرگ خانه.خاتون خانه.فرهنگ دهخدا: رئیسه دانسته است .بانو بمعنی حارس و حافظ و دارنده و او علامت شفقت یا تانیت یا تصغیر است. انجمن آرای ناصری: آنرا کریمه و بی بی گفته است.

خرید کتاب زن در دوران شاهنشاهی ایران اثر ابوتراب رازانی چاپ اول هزار سیصد پنجاه

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.