پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

زنگی های گود قدرت

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب زنگی های گود قدرت: نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ اثر م‍س‍ع‍ود ن‍ق‍ره ك‍ار
توضیحات

کتاب زنگی های گود قدرت: نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ اثر م‍س‍ع‍ود ن‍ق‍ره ك‍ار

 هدف از تدوین و تالیف این مجموعه تکرار گفته ها و نوشته ها نیست .هدف دامن زدن و پرداختن به بحث و گفتمان درباره نقش سیاسی و اجتماعی یکی از گروهای اجتماعی درگیر در این رخدادها یعنی گروه اجتماعی لوطی ها و جاهل ها و لات ها در برخی از دوره ها و مقاطع است.
من مولف این کتاب مورخ و جامعه شناس نیستم و به عنوان یک کوشنده سیاسی و فرهنگی که نزدیک به پنج دهه از عمرم را فدای سیاست و فرهنگ کرده ام و به عنوان یکی از بچه های جنوب شهر تهران سایانی از عمرم را در جاهل خیزترین منطقه ایران یعنی میدان مولوی خیابان خراسانی .بی سیم نجف آباد( خیابان طیب) گذرانده ام سراغ این پژوهش آمده ام پژوهشی که به قول ابوافضل بیهقی از معاینه من است.
سعی کردم از کتاب ها منابع اسناد موجود و شاهدان زنده غافل نشوم اما بعید می دانم موفق شده باشم .کمبود مدرک و سند مانع بررسی جامع و مانع شده است اما با این حال هرچه باشد می تواند زمینه را برای بررسی های اینده هموار کند.
اما چرا دست به چنینی کاری برده ام؟ تاریخ نگاری و تحلیل گری تاریخی-منطقی.جامعه شناسی سیاسی.روانشناسی فردی و اجتماعی و مردم شناسی.در ارزیابی و شناخت جامعه شناسانه و روانشناسانه و نیز مردم شناسی و فرهنگ مردم شناسانه در مورد شناخت و شناساندن گروه اجتماعی جاهل ها و لات ها و بر رسیدن نقش سیاسی و اجتماعی شان سهم و وظیفه خود ادا نکرده اند.
گروه اجتماعی ای که مهر خویش بر بسیاری از رخدادهای اجتماعی و سیاسی زده و حضور فعال و تاثیر گذار سیاسی و اجتماعی داشته مورد توجه و دقت ضرور واقع بینانه و منصفانه قرار نگرفته است.
اکثر روشنفکران و کوشندگان سیاسی و فرهنگی با برخوردهای کلیشه ای متفرعنانه و غیر مسولانه ارزش و اهمیتی برای گروه اجتماعی قائل نشده اند و حتی در حد یک موضوع پژوهشی دانشگاهی و آکادمیک نیز سراغ شناخت این گروه اجتماعی و توانایی ها و ظرفیت هایش به ویژه در دوران بحران ها و تلاطم های سیاسی و اجتماعی نرفته اند.

 

خرید کتاب زنگی های گود قدرت: نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ


برخوردهای ذهنی و غیر واقعی از سوی روشنفکران و جریان های سیاسی و فرهنگی نسبت به این گروه اجتماعی با افزایش وزن و تاثیر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این گروه اجتماعی وسعت بیشتری یافته است.
مجموعه ای از روشنفکران و کوشندگان سیاسی و فرهنگی با برچسب و نسبت اراذل و اوباش و در برخوردی سیاسی با کاربرد واژه و مفهوم لومپن و لومپنیسم کار خود و برخی ازاهل سیاست و فرهنگ را اسان کرده اند تا پوشش و پوسته ای مصنوعی و غیرواقعی روی یکی از گروه های اجتماعی جامعه کشیده شود.نام و اعتبار مارکس و انگلس که در تعریف و توصیف لومپن ویژگی ها و صفت اورده اند سبب شده اند این تعارف چنان کامل و مانع منطبق بر شرایط جامعه ایران جلوه داده شوند که مخالف جرات مخالف نکنند و پرسگر نیز سراغ پاسخ دقیق موضوع مورد نظرش نرود.
حضور بخش بزرگی از گروه اجتماعی جاهل ها و لات ها در کودتای 28 مرداد سال 1332 شورش 15 خرداد سال 1342 و انقلاب بهمن 1357 نیز توجه جتامعه شناسان و رهبران سیاسی و نخبگان فرهنگی مان را به جایگاه ظرفیت و نقش این گروه اجتماعی جلب نکرد.
هنوز هم در ارزیابی از این مجموعه بساط برچسب ها و تعریف های کلیشه ای برقرار است.
هنوز جامعه شناسان و بخشی از اهل سیاست و فلسفه و فرهنگ هم سنخی و شباهتهای ناگزیر پی نبرده اند و یا باور ندارند

 

خرید کتاب زنگی های گود قدرت: نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ اثر م‍س‍ع‍ود ن‍ق‍ره ك‍ار چاپ اول انتشارات فروغ آلمان

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.