پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

انسان آنتروپومتری

خرید تلفنی
کد محصول : انسان آنتروپومتری
برگشت به مجموعه: کتاب معماری
انسان آنتروپومتری نوشته استفن فیزنت
توضیحات

اوگونومي دانش جواني است كه با تلاش فراوان براي ايجاد کردن تناسب بین ابعاد و آرايش و ساختمان ابزار و تجهيزات و ماشينها و محيط كار با ويژگيها و تواناييها و ابعاد انسانها ، به افزايش بهره وري توليد وحفظ تندرستي جسماني و رواني كاركنان ياري ميرساند . اورگونومي با سنجش و ارزيابي توانمنديهاي انسانها و توجه به ويژگيها و ابعاد بدني آنان ، به هرچه متناسبتر ساختن سيستمها و فرايندهاي توليدي با نيازها و ويژگيهاي انساني كمك ميكند وبراي تحقق اين اشعارميكوشد كه « طراحي بايد از انسان آغازشود ».

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.