معرفی آثار محمد محمد علی

سبک نوشته‌ها اکثر آثار محمد محمدعلی به شیوه ای واقع گرایانه به زندگی فقر زده مردم پرداخته است و به نوعی سمبولیسم را با واقعیات اجتماعی تلفیق کرده است. مرگ و مرگ طلبی از مضامین اصلی رمان های اوست. همجنین توجهی خاص به آب و معضلات ناشی از آن و ریشه یابی این مساله نشان می دهد. در واقع می توان گفت که هیچ نویسنده ای به اندازه او بر آب و نان و مسائل مترتب بر آن تمرکز نکرده است. تقریبا در تمام رمان هایش چندآوایی داستانی وجود دارد و بدنه داستان از زبان راوی های متعدد و گاه راوی- نویسنده شکل می گیرد. همچنین در بیشتر آن ها عدم قطعیت و تعلیقی در پایان بندی دیده می شود.

 

 محمد محمد علی متولد ۷ اردیبهشت ۱۳۲۷ ۱۳۴۳ - نفر اول منطقه آموزش پرورش در مسابقه داستان نویسی انجمن ایران و آمریکا ۱۳۴۴- انتشار سالنامه مرویٍ و نگارش چند نمایش نامه در دبیرستان مروی ۱۳۴۷ - دریافت لوح افتخار روزنامه نگاری دبیرستان ها از وزیر آموزش و پرورش ۱۳۴۹ - اعزام به خدمت سربازی در سپاه ترویج و آبادانیٍ و نگارش طرح‌های اولیهٔ داستان‌های درهٔ هندآباد گرگ داره، و از ما بهتران ۱۳۵۳- ورود به دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی ۱۳۵۴ - استخدام در سازمان بازنشستگی کشوری و ازدواج با نسرین کیهانی ۱۳۵۶ - عضویت در کانون نویسندگان ایران ۱۳۵۸ - انتخاب به عنوان بازرس مالی کانون نویسندگان ایران ۱۳۵۹ - سردبیر فصل نامه برج ۱۳۶۰ - تشکیل جلسه داستان نویسی پنج شنبه (همراه با هوشنگ گلشیری و...) ۱۳۶۴ - تشکیل جلسه شاعران سه شنبه (همراه با جواد مجابی، محمد مختاری و حمیدرضا رحیمی) ۱۳۶۹- انتقال از سازمان بازنشستگی به وزارت علوم و آموزش عالی ۱۳۷۳- مشارکت در تدوین متن مشهور به ۱۳۴ "ما نویسنده ایم" ۱۳۷۵ - حسابدار و مسوول کمیته امور مالی کانون نویسندگان ایران ۱۳۷۵ - همراهی با بیست نویسنده و شاعر، در سفر ناموفق به ارمنستان ۱۳۷۶- سردبیری داستان‌های ویژه نامه‌های ادبی مجله آدینه ۱۳۷۷ - دریافت دیپلم افتخار بیست سال داستان نویسی ایران از وزیر ارشاد ۱۳۷۹ - انتشار شرح سفر بیست و یک نویسنده به ارمنستان در روزنامه فتح ۱۳۸۰ - یکی از پنجاه نویسنده دعوت شده از سراسر جهان، به فستیوال ادبی برلین - ترجمه چند داستان کوتاه، همکاری با مجله کارنامه و... ۱۳۸۱ - برنده جایزه بهترین رمان سال جایزه یلدا به خاطر رمان برهنه در باد و بازنشستگی از وزارت علوم و آموزش عالی و اشتغال در موسسه فرهنگی هنری کارنامه به عنوان مدرس ۱۳۸۳ - سخنرانی در کتابخانه مرکزی تورنتو و مونترال و سخنرانی در دانشگاه علم و صنعت درباره نفی اقتدارگرایی ۱۳۸۵ - انتشار ترجمه رمان نقش پنهان به ترکی استانبولی و سخنرانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه توب و بیلسکی ترکیه ۱۳۸۷ - بزرگداشت و دریافت لوح سپاس در نشر ثالث -

فهرست آثار (چاپ اول) مجموعه داستان درهٔ هندآباد گرگ داره (۱۳۵۴)(انتشارات پیروز) از ما بهتران (۱۳۵۷) (انتشارات رواق) بازنشستگی و داستان‌های دیگر (۱۳۶۶) (انتشارات آگاه)و انتشار ویژه نامه هنر و ادبیات "مس" (انتشارات نگاه) چشم دوم (۱۳۷۳) ((انتشارات مرکز) دریغ از رو به رو (۱۳۷۸) (انتشارات راهیان اندیشه) رمان رعد و برق بی باران (۱۳۷۰)(نشر بزرگمهر) نقش پنهان (۱۳۷۰) (انتشارات قطره) باورهای خیس یک مرده (۱۳۷۶) (نشر علم) برهنه در باد (۱۳۷۹) (نشر مرکز) قصهٔ تهمینه (۱۳۸۲) (انتشارات افق) آدم و حوا (۱۳۸۲) (انتشارات کاروان) جمشید و جمک (۱۳۸۳) (انتشارات کاروان) مشی و مشیانه (۱۳۸۶) (انتشارات کاروان) مقالات و آثار دیگر جنگ مس (۱۳۶۶)-انتشارات نگاه سه گفت و گو با احمد شاملو، محمود دولت آبادی، و اخوان ثالث (۱۳۷۲)- انتشارات قطره فراخوان فرزانگان (مقاله) (۱۳۷۳)- مجله تکاپو پنج سال قبل از ۱۹۸۵ (سفرنامه شوروی - ۱۳۷۸)- انتشارات علم