کتاب های داریوش شایگان

زندگی و آثار داریوش شایگان

 

داریوش شایگان (۱۳۱۴، تهران) فیلسوف و اندیشمند معاصر ایرانی است. غالب آثار شایگان به زبان فرانسه و در حوزه فلسفه تطبیقی است. غیر از آن او رمانی با عنوان سرزمین سراب‌ها منتشر کرد که برنده جایزه انجمن نویسندگان فرانسوی شد. پیش از او ایرانیان دیگری چون جواد حدیدی و احمد کامیابی مسک این جایزه را گرفته بودند. خواهر وی یگانه شایگان نیز استاد فلسفه بود که در ۱۷ خرداد ۱۳۸۶ درگذشت. در سال ۲۰۱۱ جایزه مدال بزرگ فرانکو فونی به ایشان تعلق گرفتهمچنین جایزه بزرگ فرانکو فونی در سال ۲۰۱۲ از آن شایگان شد

 {tortags,174,5}

کتاب‌شناسی

آسیا در برابر غرب ادیان و مکتب‌های فلسفی هند در ۲ جلد تصوف و هندوئیسم(آیین هندو و عرفان اسلامی بر مبنای کتاب مجمع البحرین نوشته داراشکوه ترجمه به فارسی توسط جمشید ارجمند) افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، ترجمه فاطمه ولیانی زیر آسمان‌های جهان، گفتگوی رامین جهانبگلو و شایگان ترجمه به فارسی: نازی عظیما بت‌های ذهنی و خاطره‌های ازلی سرزمین سراب‌ها انقلاب دینی چیست؟ نگاه شکسته (در دست انتشار) در جست‌و‌جوی فضاهای گمشده