خریدار کتاب دست دو در تهران از تجریش و نیاوران تا جنوب تهران

 

حدود پانزده سال است که در اینترنت بعنوان نخستین کسی که تحت آگهی خریدار کتاب دست دوم فعالیت می کنیم.و طی این سالها نمایندگی های بسیاری در تهران و دیگر شهرهای ایران فراهم ساختیم.

و زمانی اگر کتابخانه شخصی داشت و قصد فروش کتاب دست دوم خود را داشت مثلا شهر شیراز می بایست از تهران یکنفر برای خریداری میرفت که 90 درصد موارد را شامل نمیشد چرا که هزینه رفت امد خیلی بیشتر سودی میشد که از خرید کتابخانه شخصی ایشان حاصل میگشت. از اینرو صرفا خریدار کتاب در تهران بودیم. خریدار کتاب دست دوم از شمال تهران تا جنوب تهران

مخصوصا اگر کتابخانه شخصی در شمال تهران بود اولویت داشت چرا که به تجربه کتابهای شمال شهر از لحاظ کیفی و کمی بهتر بود اما این باز به نفع ما خریداران کتاب و به ضرر کسانی بود که قصد کتاب را داشتند چرا که اگر کسی کتاب در جنوب شهر داشت کمتر کسی میرفت از اینرو شخص ناگزیر بود به ارزان ترین قیمت بفروشد

اما با مرور زمان و در نظر گرفتن یک الگوریتم درست ما در هر محله ای نمایندگی ایجاد کردیم که خریدار کتاب ساکنین همان محله ها باشند و ایشان کتاب هارا از طرف ما بخرند و درصدی از ما بگیرند.

این گونه شد که ما خریدار کتاب در شمال تهران از تجریش و نیاوران تا لواسان شدیم

 

 

 

همینطور خریدار کتاب از شهر ری و نازی آباد تا غرب و شرق تهران

پس از مدتی که شکر خدا جواب مثبتی داشت همین الگوریتم را در کل ایران انجام دادیم و همینک 65 نمایندگی خریدار کتاب در کل ایران داریم.که واقعا در کمتر از یکساعت در محل کتابهای شما حضور خواهند یافت

ما مدعی نیستیم که بالاترین قیمت میخریم ما باور داریم که عادلانه میخریم. ما کتابهارا می شناسیم و با توجه به قیمت فروش منصفانه قیمت گذاری می کنیم. اما اینکه شعار دهیم بالاتر از همه خریدار کتاب هستیم این کلام شعار است بس. ما انصاف را می شناسیم و خریدار کتاب دست دوم و کارکرده شما با در نظر گرفتن وجدان هستیم. و جز اینکه کتاب را بچرخه فرهنگ برمیگردانیم خودمان سود خوبی بدست میاریم.

پس خریدار کتاب دست دوم باید سود کند اتفاقا خوب هم سود کند اما به شرطی که کتاب را خوب بشناسد و مشتریش را داشته باشد کاری که ما می کنیم مشتری کتاب را داریم بنابراین کتاب های شمارا با انصاف می خریم.