حتما با آگهی خریدار کتاب باطله| خریدار کاغذ باطله | روزنامه و کتاب باطله در اینترنت موتجه شده اید و اگهی های بسیاری را تحت عنوان خریدار کتاب در محل یا خریدار کتاب دست دوم ذرب منزل دیده اید.

توصیه بنده اینست قبل از تماس با این آگهی دهنده نخست بررسی کنید که شخص آگهی دهند بازیافت اسات یا کتابفروش چرا که بازیافتی کتاب را برای خمیر میخرد و معیارش فله ای و کیلویی است.

اما کتابفروش برای مصرف کتابسرای خود و تامین مشتری است وکتاب را جلد جلد محسابه می نماید.

دقت کنید که شخص خریدار کتاب مکان مشخص داشته باشد و بهتر است از گوگل مپ آدرس خریدار کتاب را سرچ نمایید تا شخص خریدار دارای مکان مشخص تلفن ثابت و تلفن همراه دائمی باشد چراکه این مرحله امنیت جانی شما مطرح است .

ما خریدار کتاب باطله و کاغذ باطله نیستیم و فقط کتابهای عمومی تاریخ و ادبیات و فلسفه میخریم.