خریدار کتاب و کاغذ و مجله در محل یعنی خریدار کتاب دست دوم در همه زمینه ها که این کاملا آگهی اشتباهی است چراکه کتابفروشی هایی که کار کتاب دست دوم می کنند خریدار کاغذ و مجله باطله نیستن.

پس هنگام تماس با خریدار کتاب دقت کنید که با کدام دسته از کتابفروش صحبت می کنید. خریدار کاغذ و مجله که بازیافتی هستن و هرنوع کاغذی را میخرن برای بازیافت

و دسته دوم خریدار کتاب هستن برای تامین کتابفروشی خود یعنی رمان و تاریخ و ادبیات و غیره

اگر شما در زمینه کتاب دست دوم غیر بازیافت در پی مرکزی هستید ما خریدار کتاب دست دوم شما هسایم