کتاب عسل درمانی که به دست مسعود هاشمی نوشته شده است. به اعتقادات ابو علی سینا عسل خوردنی می باشد که جوانی را پایدار می کند و حافظه را قدرت می دهد و گذشته را در ذهن و اندیشه زنده می نماید و تفکرات را پاک خواهد کرد. زبان را باز می کند و درد را از بین می برد. به این سبب نگاشته ها و منبع های مشخص شده اند در جهان کهن چه از جنبه های خوراکی و چه از حیثیت درمانی این ماده اعتبار و برتری چشم گیری به همه ی معجون های خوراکی داشته است.حتی در حال حاضر هم عده بسیاری اعتقاد دارند که عسل طبیعی یک غذای کامل می باشد و خاصیت درمانی بسیاری داشته و بی شک نه فقط از آن به عناوین ماده قندی و هم اکنون به عنوان معالج زیادی از بیماری ها استفاده می کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عسل درمانی تماس بگیرید

دانلود کتاب عسل درمانی