کتاب غذا برای بهتر زیستن که به دست نیل بارناد نوشته و توسط حسن فشارکی زاده ترجمه شده است. برنامه های عرضه شده در این اثر بسیار ساده می باشد و در عین حال قدرت آن را داشته اند که سلامت و شادابی و کارایی آدمها را به سطح نوینی ارتقا داده و به سالهای زندگی زیاد کند . این اثر هم واسه ی انسانهای که سالم می باشند و خاهان این هستند که هم چنان سالم خواهند ماند و هم برای آنان که با مربضی جدی مشغول جنگ هستند نوشته شده است. پایه و اساس گفته های این اثر را نوشته های علمی زیادی به وجود آورده اندد.می‎دهد که فهرست پاره‎ای از آنها در پایان کتاب آمده است. اجرای برنامه‎های پیشنهادی این کتاب براپ شما بسیار آسان است. از روش قدیمی محاسبه کالری خبری نیست.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب غذا برای بهتر زیستن تماس بگیرید

دانلود کتاب غذا برای بهتر زیستن