کتاب خداحافظی با مشکلات اندام که به دست نادر ارجمند پور نوشته شده است. با نمایان کردن و ارائه دادن این اثر قصد داشته ایم که ضمن شناخت عامل های تشکیل شده ناهنجاری ها جسمانی و عارضه های ناشی از آنها و روش و شیوه های تشخیص وجود ناهنجاریها و انجام دادن های اصلاح آنرا به موجب دو دوره نرمش های عامیانه مخصوص آقایان و خانهای زیر چهل سال و بالای چهل سال ارائه داده ایم. برای آنکه اعتقاد داریم حرکت ها و تزینات اصلاحی همراه با ورزش کردن اگر عمر را بسیار نکرده باشد اما زندگی را لذت بخش خواهد نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خداحافظی با مشکلات اندام تماس بگیرید

دانلود کتاب خداحافظی با مشکلات اندام