کتاب قرن آخر که به دست مارتین ریس نوشته و توسط حسین داوری ترجمه شده است.مارتین ریس یکی از فیزیکدانان و ستاره شناسان مشهور معاصر انگلیسی می باشد که داخل ایران هم چنان تحت عنوان قرن آخر به دست آقای حسین داوری ترجمه و به دست کتاب نشر چاپ شده است.به صورت کامل شده در این اثر آقای ریس تلاش کرده است که به طور کامل علمی با ارائه دادن تصویری از قرن وجود داشته و دستاوردهای تکنولوژیکی آن و به کمک عملکرد عمومی آینده تحقیقی یک آینده نگری از ادامه این قرن داشته باشد. آقای ریس ضمن اینکه اهداف خویش را در خصوص نوشتن این کتاب ارائه اثری دیگر به نمونه جمع شده آثار رو به رشد در این حوزه نمی داند در فصل اول به این نکته اشاره نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قرن آخر تماس بگیرید

دانلود کتاب قرن آخر