کتاب گذار دور نوردی از تخیل تا واقعیت که به دست برایان کلگ نوشته و توسط محسن کرمی ترجمه شده است.کلمات دورنوردی ناچارن دید و مناظری از شگفتی های قصه های علمی تخیلی همانند انتقال دهنده های پیشتازان فضا و مخترعان دیوانه ای که واسه ی علم و تفکرشان مصیبت را تحمل می کنند را تجسم می نمایند.دورنوردی که به آن دورترارسانی همچنان گفته اند به تبدیل شدن ماده به انرژی و ارسال کردن آن به مقصد و تبدیل شدن هم اکنون آن به ماده گفته شده است. با این کار خواهد توانست یک شی را به سرعت نور از جایی به جای دیگر انتقال دهد و بدون دقت به محدودیت های فیزیکی میان دو نقطه با تبدیل شی به داده روبرو شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گذار دور نوردی از تخیل تا واقعیت تماس بگیرید

دانلود کتاب گذار دور نوردی از تخیل تا واقعیت