کتاب گردش زمان که به دست آیزاک آسیموف نوشته شده است. یکی از نخستین کارهایی که دانش آموزان داخل سالهای اولیه مدرسه فرا گرفته شده خواندن ساعت می باشد. با مفهوم خواهید توانست صفحه ساعت را مطالعه کنند و عقربه های آنرا شناخته است. حتی واسه ی یک کودک هم آشنایی با ساعت خواهد توانست کار زیاد مفیدی باشد. به طور مثال واسه ی تشخیص زمان نهار یا زمان خوابیدن و غیره و شاید هم واسه ی همه از دست ندادن برنامه های خاص تلوزیونی و یک کودک که توانسته به یادگیری ساعت علاقمند نشان دهد و شیوه ی تشخیص زمان را فرا گرفته باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گردش زمان تماس بگیرید

دانلود کتاب گردش زمان