کتاب فقط در 5 دقیقه که توسط احسان سدیری قاسمی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن نوزده صفحه است. در حقیقت در تمام وقت در این اندیشه بودم که چطور خواهم توانست با کمترین مقدار پول و با وسایلاتی که در حال حاضر زیادتر در دسترس ما می باشد یک نرم افزار بسیار مناسب که در یک محل از لحاظ نصب مولد خورشیدی و سمت و سوی حرکت خورشید درآسمان در کمترین ترین وقت امکان داشته مورد تحقیق و پژوهش انجام دهم. علت مهم و اساسی نگارش این کتاب الکترونیکی رایگان و با ارزش هم اکنون به این موجب است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فقط در 5 دقیقه تماس بگیرید.

دانلود کتاب فقط در 5 دقیقه

 

برگرفته از سایت مای بوک