کتاب تکامل چیست که توسط ارنست مایر نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن چهارصد و هفتاد و دو صفحه است.در بین زیست شناسان تامل یافته قرن بیستم و علاقه مندان داروین بی شک ارنست مایر در مان و جای اول قرار خواهند گرفت. او در حیات بلند خویش زیادتر از هر زیست شناس دیگری نظریات داروین را تبلیغ و توسعه نموده و از آن دفاع کرد تا آن جایی که او را داروین قرن بیستم و دوستان بسیار نزدیک داروین و انتقاد کنندگان او را بولداگ داروین اسم داده اند. هرچند او بیولوژیست کم کاری نبوده است. او در مسافرتهای خویش دهها پرنده جدید را شناسایی و اسم گذاری و تقسیم بندی کرد و به این صورت مقالات و اثرهای ریادی نوشته است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تکامل چیست تماس بگیرید.

دانلود کتاب تکامل چیست

 

برگرفته از سایت پارس بوک