کتاب معماها و سرگرمی های ریاضی که توسط سام لوید نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و نود و دو صفحه است. نویسنده معروف سام لوید یکی از سرشناسترین و بزرگ ترین پایه گذاران سرگرمی های ریاضی دنیا در سی ژانویه سال هزار و هشتصد و چهل و یک در فیلادلفیا متولد شده است . پدر وی او را در سن سه سالگی به نیویورک برده است . سام لوید زمان دبستان و دبیرستان را در همان جا سپری کرد و در هفده سالگی دوره ی متوسطه را به آخر رساند . استعدادهای بسیار عجیبی در تردستی و شطرنج تا کردن کاغذ واسه ی درست نمودن شکل های گوناگون و ارائه دادن راه حل واسه ی بازیهای ذهنی در ریاضی و در آخر طرح و حل معماها داشته است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب معماها و سرگرمی های ریاضی تماس بگیرید.

دانلود کتاب معماها و سرگرمی های ریاضی

 

برگرفته از سایت پارس بوک