کتاب تبار انسان که توسط چارلز داروین نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی صفحه است.آقای چارلز داروین یکی از زیست‌شناسان مشهور که اهل انگلیس بوده است چهره معروف و سرشناس قرن نوزده میلادی می باشد. قرن نوزدهم را به سبب رویدادها و مسائل متاثری که نظرهای کامل شده ی زیستی داروین بر تفکرات و ذهن ها گذاشته بود قرن داروین اسم داده اند. قبل از داروین نظرهای زیست‌شناسی بر اساس ثبات انواع پایدار بود که با نظرهای دینی و فلسفی دوران هم‌خوانی کاملی داشت. تبار بشر و انتخاب نمودن طبیعی در رابطه با جنسیّت اسم اثری در نظریات کامل نوشته ی طبیعی‌دان انگلیسی تبار چارلز داروین می باشد که نخستین بار در سال هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلادی منتشر شده است . این دوّمین نوشته ی کامل او بعد از خاستگاه گونه‌ها در سال هزار و هشتصد و پنجاه و نه است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تبار انسان تماس بگیرید.

دانلود کتاب تبار انسان

 

برگرفته از سایت پارس بوک