کتاب رازهای علمی برای نوجوانان که توسط فرانسوا شریه نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و سی و یک صفحه است. هیچ اتفاقی بی دلیل نمی باشد.این تحقیق و آزمایش می باشد که ما را به فهمیدن علل حادثه ها رهنمون نماید. اندیشمندان دنیا تمامی سوالات و جوابها و سبب پدیده‌ها را به موجب آزمایش دریافت کرده اند.گالیله متفکر و اندیشمند مشهور ایتالیایی چهارصد سال قبل گفته که آزمایش زیادتر از مطالعه ی کتاب و پای‌بند بودن به دلیلها و اعتقادات دیگران ما را به کشف واقعیت ها پیش می برد.شاید شما تا الان نوشته های علمی بسیاری در خصوص آزمایشها مطالعه کرده باشید اما با خواندن این اثر متوجه خواهید شد که متون آن خلاصه ای از علم و سرگرمی می باشد .در زمینه خود به طور کامل جدید است.امکان دارد شما وقت انجام دادن تجربه های این نوشته را نداشته باشید و تنها به مطالعه مطالب آن راضی شوید.به این سبب نیز شما دانسته ها و علم کوچک ولی مفید کسب نموده اید. با اتفاقات علمی بسیاری اشنا خواهید شد به شرطی که آن را الکی مطالعه نکنید و در مطالبش توجه فراوان داشته باشید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رازهای علمی برای نوجوانان تماس بگیرید.

دانلود کتاب رازهای علمی برای نوجوانان

 

برگرفته از سایت پارس بوک