کتاب بچه ها از کجا می آیند که توسط روبی هریس نوشته شده است.که دارای پنجاه صفحه می باشد.ادبیات کودکان و نوجوانان علاوه بر سرگرم کردن آنها نقش بسیار زیادی هم در جواب دادن به احتیاجات و پاسخها و تجسس و جستجوها و بر طرف کردن سختی های کودکان و نوجوانان داشته و دارد. و بر این موجب این گونه ادبیات آموزشی و تربیتی هم وجود دارد. نوشته های آموزشی و تربیتی کودکان و نوجوانان با جوابگویی به احتیاجات احساسی و اجتماعی و راضای کردن احساس کنجکاوی کودکان نه فقط به یاد دادن و تربیت ایضا به رویش شخصیت آنها نیز کمک فراوان نیز می کند و به آنها توانایی دریافت شناخت مورد نیاز از خویش در دنیای دور اطراف و شناخت نیازها را قرار داده و در آنها امید و راحتی به وجود می آورد. این اثرها هم اکنون با به وجود آوردن امکان صحبت و گفتمان و سوال کردن و خالی کردن هیجانات به حل دشواریها و رشد شخصیت کودکان و نوجوانان کمک می نماید. اینگونه کتابها همینطور به درمان افراد مضطرب و وحشت زده و گوشه گیر کمک می کنند تا ویژگی های شخصیتی خود را بشناسند. روبی هاریس نگارنده ی این اثر یک زن آمریکایی می باشد که اول شغل خویش را با کار معلمی در یک مدرسه ابتدایی در نیویورک آغاز کرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بچه ها از کجا می آیند تماس بگیرید.

دانلود کتاب بچه ها از کجا می آیند