کتاب هوش مصنوعی که به نوشته سهراب جلوه گر است.کتاب هوش مصنوعی یکی از مراجع درسی هوش مصنوعی در خصوص کارشانسی و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد به حساب می آید. در این اثر کوشش شده است همه ی مطالب نوشته هوش مصنوعی راسل پوشش داده شود. از جمله بحث و متونی ذکر شده است. که در این اثر می شود به تحقیق علم هوش مصنوعی و عاملهای هوشمند و حل مسئله و گشتن آگاهانه و مکافشه ای و الگوریتم های جستجوی محلی و مسئله های برآورده سازی و قیود و تئوری بازی و عامل های منطقی و منطق گزاره ای و آموزش زبان برنامه نویسی پایتون در هوش مصنوعی اشاره کرد. این نوشته در دو نسخه رایگان و خریداری شده در اختیار دوستداران روانشناسی به دست نویسنده تهیه شده است. امیدواریم است که این کتاب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هوش مصنوعی تماس بگیرید.

دانلود کتاب هوش مصنوعی