کتاب عجیب تر از علم که به نوشته فرانک ادواردز است.و به دست شاهرخ فرزاد به فارسی برگردانده شده است.مطالب موجود در کتاب این طور می باشد که چندی پیش مطلب خیلی جذاب و جالبی را درمورد یک مرتاض هندی گوش داده ام که بسیار زیاد من را تحت تاثیر قرار داده است.در این اثر مطالبی درمورد تصاویری با اشک و خون و تابوت شناور و معمای نیمه شب و بلند شدن از زمین و پرواز خود به خود و دختری در قطار و کودکان پرورش یافته توسط حیوانات و سرنخی در شن و حمل کننده نفرین و در جستجوی کشتی نوح و شیطان در آسانسور آشنا می شوید. گفتنی می باشد که آن مرد مرتاض بی آن که کوچکترین حرکتی داشته باشد یک دستش را به سمت آسمان می گیرد و مدت بیست و پنج سال تمام سرپا ایستاده است. بر اساس گزارشات و مطالبی که شاهدین آنجا بوده و عینی و جراید داده اند حتی کبوتری همچنان در کف دست او که به سمت آسمان بوده است لانه کرده و جوجه هایش را در آن لانه عجیب بزرگ نموده است.در این اثر به خیلی از عجایب جهان اطراف مان را متوجه شده و میفهمیم.این اثر را مطالعه کنید و از آن لذت ببرید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عجیب تر از علم تماس بگیرید.

دانلود کتاب عجیب تر از علم