کتاب دانشنامه مصور ایران که توسط ژاله متحدین نوشته شده است.که دارای پانصد و شصت و سه صفحه می باشد.این اثر مصور برگرفته از سه قسمت و نزدیک به سیصد عنوان فشرده آگاهی ها و داده های با سودی را درمورد ایران از جمله تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و هنر آن به سخنی ساده و قابل فهم در دست مطالعه کننده ها قرار داده است. نمونه جمع آوری شده از دانستنی هایی که در این دانشنامه ذکر شده است شامل سال ها تحقیقات نویسنده و ویراستاران آن داخل نوشته های مرجع و منبع ها و سندهای تاریخی بوده است. نویسنده این دانشنامه به تفسیر و شرح اتفاقات در حداکثر کفایت نموده و هم خود را زیادتر مصروف به گزارش بی پیرایه ای از سرفصل های عمده تاریخ ایران و خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی و فرهنگی آن و کارنامه زندگی و میراث اندیشمندان سیاسی و اجتماعی و ادبی ایران از ازمنه باستان تا زمان معاصر نموده است. فهرست منبع ها و مراجع بسیار گوناگونی که واسه ی نوشتن و تنظیم این کتاب به کار رفته است در آخر هر فصل آورده شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دانشنامه مصور ایران تماس بگیرید.

دانلود کتاب دانشنامه مصور ایران