کتاب مورچه بارکش که توسط محسن حسنی نوشته شده است.که دارای بیست صفحه می باشد.اثر مورچه بارکش انسان باهوش شرح و عتوضیحاتی بسیار مختصر درمورد چیستی و چطور هوشمند سازی پایه و مکانیزم‌های سازمانی و صنعتی می باشد. این اثر مختصری است درمورد چیستی هوشمندسازی و چگونگی آن در کسب و کارهای سازمانی و صنعتی.از مهمترین اختلافات و مغایرت های ما با بسیاری از موجودات اندیشه ی تفکر و هوش ما است. مساله ای که ما را از بسیاری از موجودات متمایز می سازد .قدرت و نیروی مغز ما در یادگرفتن و تجزیه و پیاده سازی هوشمندانه است.ما آدمها در زمانهای بسیار و طول قرن‌ها یاد گرفته ایم که چگونه خانه را تشکیل داده و بسازیم و پس از مدتها فهمیده و متوجه شده ایم که واسه ی ساخت خانه‌های امن تر و آسوده تر و ارزان‌تر از چه ابزاراتی استفاده نماییم . آدم هوشمند شخصی می باشد که سه خصوصیت مهم دارد و آن از جمله یادگیری و اجرا و توانایی تصمیم گیری کردن است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مورچه بارکش تماس بگیرید.

دانلود کتاب مورچه بارکش