کتاب ستارگان زمین و زندگی که توسط علی افضل صمدی نوشته شده است.که دارای سیصد و نود صفحه می باشد.اثر ستارگان زمین و زندگی در هفت فصل به چطور تشکیل شدن کهکشان‌ها و ستارگان و منظومه‌ها به خصوص منظومه شمسی پرداخته است .و نیز چطور به وجود آمدن نخستین مولکول‌های قابل تکثیر را که سبب به ایجاد اولین سلول‌های زنده گشته و همچنان تحول آنها تا به وجود آمدن نوع های گوناگون و اقسام موجودات و عاقبت تشکیل آدم را مورد مطالعه قرار داده است. در این اثر که دارای دو جلد است می بینیم که دستورالعمل زندگی در نهاد تمامی موجودات از تک سلولی ها شروع شده تا انسانی به جود آمده از صد هزار میلیارد سلول یک اندازه و یک جور بوده و در طبیعت آنها سه پیام مهم و اساسی ذکر شده است.متفکران و اندیشمندان تلاش می نمایند که به آن آخرین جواب خود را دهند. از شروع این قرن تا حال حاضر بینش ما درمورد آفرینش و کیهان لطیف تر و تغییر شکل یافته تر اما پیچیده و بغرنج تر شده است . مسائلی که به آنها اعتقاد و ایمان داشته ایم . برای خرید کتاب ستارگان زمین و زندگی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ستارگان زمین و زندگی