کتاب معجزه کائنات که توسط آدنان اوکتار نوشته و به دست مهرداد محمدی ترجمه شده است.که دارای هفتاد و هشت صفحه می باشد.قانونهای هم وزن و قاعده های زیادی بر کائنات و منظومه شمسی و کهکشان راه شیری و کره زمینی که در آن سکونت داشته و زندگی می نماییم حکم فرما است.هر یک از این قانونها با میزان و قاعده واسه ی زندگی آدمی امکاناتی را به وجود آورده که به صورت معجزه آسا حساب و ساخته گشته است. هنگامی کائنات را به طور تک به تک مورد تحقیقات قرار می دهیم خواهیم دید که از قانونهای ساده نجومی تا قوانین زیاد پیچیده فیزیکی و از معاده های سطحی تا محاسبات پیچیده ریاضی هر یک به نوبه خویش با حساسیتی بخصوص تنظیم و در مکان خویش قرار گرفته است. اکنون با حیرت هر اندازه زیادتر میفهمیم که در این کائنات یک مقیاس خیلی کوچک با اهمیت به نام انسانیت وجود دارد.از سرعت تکامل کائنات تا کهکشان راه شیری از نور خورشید تا جاری گشتن آب از فاصله ماه تا کره زمین و اندازه ی گازها داخل اتمسفر تمامی فاکتورهایست به پایان نرسیده که واسه ی زندگی مورد احتیاج می‌باشد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب معجزه کائنات تماس بگیرید.

دانلود کتاب معجزه کائنات