کتاب آشنایی با المپیاد ریاضی که توسط یحیی تابش نوشته شده است.که دارای دویست و سه صفحه می باشد.سوابق تاریخی مسابقه های ریاضی به سال هزار و هشتصد و نود و چهار میلادی بر می گردد. که مسابقات ریاضی دانش‌آموزی داخل کشور مجارستان شروع شده و بعد از آن کم کم کشورهای دیگر به سبب تشویق کردن و انگیزه ی دانش آموزان که به یادگیری ریاضیات برای برگزار نمودن و انجام مسابقات ریاضی همت به کار گرفتند تا آنکه در سال هزار و نهصد و پنجاه و نه میلادی کشور رومانی به اختراع و ابداع برگزاری نخستین المپیاد بین‌المللی ریاضی دست زده اند.المپیاد ریاضی عرصه و میدان حل نمون مسأله می باشد. در حقیقت مسائل سرچشمه جوشان ریاضیات و سبب شاداب کردن و سر زندگی محیط اطراف علمی می باشد و با دقت به نقوشی که حل کردن مسأله در یادگیری ریاضیات دارد.ایجاد پیش زمینه و انگیزه واسه ی حل مسائلی که با توجه و دقت طرح گشته که فرایند فراگیری ریاضیات را شتاب بخشیده است. در این مسیر حس رضایت ثمره از یک کوشش ذهنی بزرگ است که اندیشه های جوان را به خلاقیت و نوآوری رهنمون می‌شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با المپیاد ریاضی تماس بگیرید.

دانلود کتاب آشنایی با المپیاد ریاضی