کتاب فهم عمومی از علم و تکنولوژی که توسط عرفان کسرایی نوشته شده است.که دارای صد و سی و پنج صفحه می باشد. ما در حال انجام این کار هستیم که در سلسله مقالات این نوشته با عنوان فهم عمومی از علم و تکنولوژی با رایج کردن روشمند اندیشه ی عمومی و کلک های رمال ها و دروغگوها را فاش نماییم و حیله و فریب آنها را برملا کنیم. نرم‌افزارهای یاد گیری این گونه فالگیری‌ها و ابزارهای ارتباط داشته با آن به قیمت‌های زیادی به فروش رسیده و آمارهای به انتشار رسیده در این باب از اقبال عمومی رو به فراوانی به توهماتی همانند فال تاروت و فال تیله و قهوه و نخود و رجوع کردن به فالگیران و حیله گران حکایت دارد.در همه ی سال خبرهای گشفت آوری از اشخاصی که به طلسم و سرکتاب باز نمودن و فالگیری و کف‌بینی و رمالی و جادوگری و غیبگویی و اسپند و صبر تمودن بعد از عطسه و خصوصیات سنگ ماه تولد و دعانویسی اعتقاد دارند به انتشار می رسند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فهم عمومی از علم و تکنولوژی تماس بگیرید.

دانلود کتاب فهم عمومی از علم و تکنولوژی