کتاب قانون جهان که توسط موریس مترلینگ نوشته و با ترجمه عنایت‌الله شکیباپور انجام شده است.که دارای دویست و نود صفحه می باشد.مترلینک در سال هزار و هشتصد و شصت و دو داخل شهر گنت در بخش فلاندر کشور بلژیک به دنیا آمده است. زبان آلمانی و فرانسه را داخل خانواده یادگیری نمود و داخل مدرسه زبان لاتین فرا گرفت. او درسهای مقدماتی را داخل مدرسه سن بارب به آخر رساند و برای فراگیری رشته حقوق و فلسفه و حشره شناسی داخل دانشگاه شد و مدارج آن را با پیروزی پشت سر گذاشت و بعد از فارغ التحصیلی به سال هزار و هشتصد و هشتاد و چهار به عضویت کانون وکلای دادگستری شهر کان درآمده و پس از زمانی به ریاست این کانون رسید.متافیزیک تعلق به جهان مافوق ماده دارد. در این اثر همچنان سؤالاتی از جمله علت پدید و به وجود آمدن انسان و واقعیت روح و مرگ و جهان بعد از مرگ مطرح می گردد.کتاب قانون جهان نمونه جمع شده از رازها و رموز دنیا هستی می باشد که از پیرامون قسمتی از آنها بحث شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قانون جهان تماس بگیرید.

دانلود کتاب قانون جهان