کتاب این جهان سرشار از شگفتیها که توسط ولادیمیر اسپیریدونوویچ نوشته و به دست محمد باقری ترجمه شده است.که دارای صد و شصت و یک صفحه می باشد. فصل‌های این اثر اول به طور مقاله‌های جدا از هم در ماهنامه علمی و فرهنگی هدهد به انتشار رسیده است و هم اکنون که به طور یک اثر چاپ می گردد تلاش شده است تا اشکالاتی که صورت گرفته و موجود است در آن حتی‌المقدور برطرف شود.اسم اساسی این اثر این جهان سرشار از شگفتی‌ها ولی قابل شناخت می باشد. نگارنده این نوشته استاد فلسفه و سردبیر مجله علوم فلسفی می باشد . او در حل کردن بعضی از مسئله های ماتریالیسم دیالکتیک و فلاسفه علوم نقش بسیار درخشان و مهمی داشته و رساله‌ها و مقالات علمی بسیار گوناگونی نوشته است. او در این کتاب نمایان کرده است که پیشرفت علوم موجب منعکس شدن هر اندازه عمیقتر تنوع بدون پایان دنیای مادی در قانونها و مقولات علمی می شود. مطالب اصلی به دست جان بوشنل و کریستین بوشنل به انگلیسی برگردانده شده است و ترجمه فوق از روی متن انگلیسی انجام گرفته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب این جهان سرشار از شگفتیها تماس بگیرید.

دانلود کتاب این جهان سرشار از شگفتیها