کتاب دانستنی های فیزیک که توسط رامین اجلال نوشته شده است.که دارای صد و چهل و چهار صفحه می باشد.نویسنده رامین اجلال مدارک کاردانی خویش را از دانشگاه علم و صنعت ایران گرفته است . به دلیل بیماری نتوانست درس خویش را به آخر رساند. هم اکنون با روبه بهبودی رفتن قادر بر کسب مدرک کارشناسی خویش از دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار شده است . نخستین داستان خود را در سن چهارده سالگی در خصوص داستانهای علمی تخیلی جنایی نوشته که به سبب استقبال نشدن آنرا معدوم نمود . عاقبت در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج نخستین داستان علمی تخیلی با اسم سرآغاز رهایی از قفس را در پی مجموعه داستانهای علمی تخیلی نگاشت. بعد از گذشت زمانی پنج مجموعه اثر علمی با اسم های دانستنیهای فیزیک و کامپیوتر را با شمارگان یک تا پنج چاپ کرد.این کتاب نمونه ی جمع آوری شده از دانستنیهای ارتباط داشته با علم فیزیک و نجوم و کامپیوتر می باشد. برخی از آنها از سایتهای گوناگون علمی ثبت گشته اما منابع برخی از متون خود نگارنده می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دانستنی های فیزیک تماس بگیرید.

دانلود کتاب دانستنی های فیزیک