کتاب عجایب جهان حیوانات که توسط جروم سیدنی مایر نوشته و به دست همایون هوتک ترجمه شده است.که دارای صد و هشت صفحه می باشد. نمونه و اطلاع هایی که داخل این اثر جمع آوری گشته است هر اندازه دربر گیرنده و شامل همه ی شگفتی‌های دنیا و عالم حیوانات نبوده است اما با این وجود می شود که شما را با مقدار و برخی از سرنوشت راز آلود و شگفت‌انگیز موجودات گونلگون آشنا نماید. می بایست خاطرنشان کرد که این نوشته ها صرفا به سبب سرگرمی مطالعه کننده نگاشده شده و یک نوشته ی کاملا علمی و آکادمیک نیست.با این مفهوم و معنی که ما حیوانات را از دید و نگاه بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و آناتومی و غیره تشریح ننموده‌ایم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عجایب جهان حیوانات تماس بگیرید.

دانلود کتاب عجایب جهان حیوانات