کتاب حرکت در زمان که توسط علی برنگی نوشته شده است.که دارای سی و هشت صفحه می باشد.یکی از توضیحات و عوامل جذابی که اندیشه ی من را به خویش جلب نموده و آن‌را به موجب مطالعه متنی که به وجود می‌آید مورد پیگیری و بررسی قرار دادم که موضوع آن حرکت نمودن در طول زمان بوده است.اگر امکان این را داشته باشیم که حرکت در زمان را به ثبت رسانیم دیگر حرکت به جلو و یا عقب فرقی نمی کند با هم دیگر.در این اثر کوشش من به این دلیل خواهد بود تا با تکیه دادن بر آیه های قرآن شریف و رویدادها و روایت های ائمه اطهار و همچنان دلایل ذهنی این موضوع را مورد صحبت و بررسی قرار بدهم و قطعا کوشش خواهم نمود از الفاظ روان و ساده واسه ی داخل شدن به این مبحث ها استفاده کنیم.به این سبب میل به جاودانه گشتن و کشف نمودن و فهمیدن مسائل ناشناخته‌ و کشف کرات و سیارات دیگر و تمایل به نامرئی شدن و عبور کردن از مرزهای ماده و هزاران آرزوی دیگر اندیشه ی او را مشغول کرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حرکت در زمان تماس بگیرید.

دانلود کتاب حرکت در زمان