کتاب زیبایی های ریاضی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای سی و نه صفحه می باشد.بعضی ریاضی را به هنر تشبیه می نمایند و برخی دیگر هم آن را یک کار خلاقانه دانسته اند. ولی در بسیاری از موارد ریاضی را با شعر و موسیقی مقایسه می نمایند. برتراند راسل حس خویش را در پیرامون زیبایی ریاضی بیان کرده که ریاضیات در مکان و جای حقیقی خویش نه فقط واقعی را حکایت می نماید بلکه در منتها الیه زیبایی می باشد. کتاب فوق برگرفته از چند ترفند و معادلات جالب ریاضی است. واسه ی نمونه عددهایی که از ضرب آنها با نه عدد هشت به دست آمده است یا آشنا شدن با عددهایی که صدها صفر داشته از زیبایی‌های علم ریاضیات می باشد که در این اثر به آن اشاره گشته است.علم ریاضیات یک دانش با طرفداران بسیار و از علوم عقلی می‌باشد و در این علم فرد ریاضی دان به کمک معادلات مختلف عددها را محاسبه نموده و مسأله‌ای را به کمک آن حل کرده است. دانستن علم ریاضی احتیاج به هوش و حافظه بسیار زیادی دارد از این سو به آن ریاضی سخت اسم داده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زیبایی های ریاضی تماس بگیرید.

دانلود کتاب زیبایی های ریاضی