کتاب راهبرد متدولوژی اسکرام که توسط احمد عادلی نوشته شده است.که دارای دویست و چهار صفحه می باشد.اسکرام متدولوژی می باشد که با خیلی از نوع های پروژه‌های نرم‌افزاری همانند برنامه‌های تجاری و برنامه‌های حیاتی و امنیتی و برنامه‌های داده شده محور و بازی‌های رایانه‌ای سازگار می باشد. هم اکنون از بازه پهناوری از عملها و کارها با وقت گوناگون پشتیبانی می نماید. در دوره ی حال حاضر توسعه بسیار سریع زیادتر از قبل ارزش پیدا کرده است و از این رو خیلی از متدولوژی‌های نوین مثل اسکرام بر این پایه ساخته گشته اند. متدولوژی اسکرام با پکیجی تکمیل برگرفته از چارچوب و متد و تکنیک و ابزار قادر به بر طرف نمودن نیاز راهبردی و مدیرتی خیلی از پروژه‌های نرم‌افزاری با بعدها و حوزه‌های گوناگون است.یکی از مهم‌ترین آیتم‌های هر متدولوژی ابزارها هستند . اجرای یک متدولوژی بی استفاده از ابزار می شود مشکل و در مواردی غیر ممکن باشد. واسه ی اسکرام همچنان مثل خیلی از متدولوژی مدیریت پروژه ابزارهایی وجود دارد. هر یک از این ابزارها کارایی و معایب بخصوص خویش را دارند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهبرد متدولوژی اسکرام تماس بگیرید.

دانلود کتاب راهبرد متدولوژی اسکرام