کتاب دنیای شگفت انگیز اطراف ما که توسط هارون یحیی نوشته شده است.که دارای صد و چهل و شش صفحه می باشد. هر ذره ای از این دنیای بزرگ معجزه ‌ای با عظمت و نایان کننده ی بی‌ همتا از دانش و قدرت و هنر پروردگار می باشد. همسان و سازگاری شگفت ‌انگیز قانونهای فیزیکی عامل بر یک ذره تا کهکشان ‌های کیهان بدون مرز فراهم آوردنه ی زندگی در این کره خاکی را واسه انسان ‌ها به وجود آورده است. از سرعت گسترش جهان گرفته تا جایگاه زمین در کهکشان راه شیری را از طیف تشعشعات خورشید گرفته تا اندازه ی چگالی آب از فاصله ماه تا زمین گرفته تا نسبت گازهای به وجود آورنده ی اتمسفر و عاملهای بسیار زیاد دیگر تمامی در چطور زندگی نمودن مناسب آدم درکار هستند. کوچک ‌ترین تحولات حتی در یکی از این عاملها زندگی بر روی زمین را غیر ممکن کرده است. اثر فوق بر اساس تازه ‌ترین داده ‌های علمی و به زبانی بسیار ساده و رسا و همراه با تصاویر نشان دهنده در حال انجام آن می باشد تا این توجه شگفت‌ انگیز و این اندازه ‌سازی دقیق در خلق شدن را بازگو کند و اندیشه و تفکر را به پیشگاه خداوند حکیم رهنمون سازد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دنیای شگفت انگیز اطراف ما تماس بگیرید.

دانلود کتاب دنیای شگفت انگیز اطراف ما