کتاب آشنایی با رشته‌های دانشگاهی و زمینه‌های شغلی که توسط رضا فریدون‌نژاد نوشته شده است.که دارای سیصد و پنجاه صفحه می باشد.آدمها در راه و شیوه ی زندگی با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو شده اند که بعضی از آنها سرنوشت‌ ساز می باشند . از جمله آنها می شود به انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب نمودن شغل اشاره داشت. انتخاب رشته تحصیلی و شغل مورد انتخاب ارتباط زیاد نزدیکی با هم دیگر داشته و نمی شود این دو را دور و جدا از هم درنظر گرفت.انتخاب رشته تحصیلی به صورتی مقدمه انتخاب شغل می باشد به صورتی که رشته تحصیلی مدرسه و دانشگاه راه داخل شدن به شغلهای هم بسته به آن رشته می باشد. با دقت به تعاریف و موردهای قابل ذکر شده و این نکته قابل فهم و درک می باشد که دانشجوی بدون علاقه به رشته تحصیلی خویش مهارت و توانایی مورد نظر واسه ی شغل متناسب با رشته تحصیلی خویش را به دست نخواهد آورد و در آینده همچنان شغل مورد نظر را با علاقه و رضایت انجام نمی دهد و عقبت سرمایه یک کشور که آن هم سرمایه نیروی انسانی است بدون هیچ بهره‌وری از میان می‌رود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با رشته‌های دانشگاهی و زمینه‌های شغلی تماس بگیرید.

دانلود کتاب آشنایی با رشته‌های دانشگاهی و زمینه‌های شغلی