کتاب کنترل رسانه ها که توسط نوآم چامسکی نوشته شده است.که دارای نود و سه صفحه می باشد.نوآم چامسکی از بزرگترین اندیشمندان و متفکران حال در دنیا می باشد که داخل امریکا در حال انجام نظریه پردازی و استاد بازنشسته دانشگاه ام آی تی بوده است و بر خلاف معمول انتقادات سریع و تیزی هم به سیاست های میهن قدرتمند امریکا داشته است. اثر فوق که از نوشته های تاثیرگذار اما کم حجم او بوده در خصوص نقش مهم رسانه‌ها در تعیین و کنترل کردن اندیشه های توده مردم صحبت می کند .چامسکی در مقدمه نوشته است که نقش رسانه‌های گروهی داخل سیاست‌های معاصر ما را وا داشته است و از خویش بپرسیم که تمایل داریم دورن چه اجتماع و چه دنیایی زندگی نماییم که این موضوع را با دو برداشت مختلف از دموکراسی می شود روشن نمود .در برداشت نخست اینگونه است که عموم مردم شامل امکانات و وسایل شرکت در راهی با معنی از مدیریت امرهای سرنوشت ساز خویش و هم اکنون دارای ابزارهایی از اطلاعات آزاد و بازداشته باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کنترل رسانه ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب کنترل رسانه ها