کتاب مجموعه یادداشت های جنگ نرم که توسط میلاد منصوری نوشته شده است.که دارای سی و شش صفحه می باشد.نوشته ی فوق نمونه جمع آوری شده از مقالات حوزه جنگ نرم به انضمام متن کامل اسناد تأملات راهبردی حزب مشارکت است. با مقایسه کردن اجمالی بین اجتماع دینی و غیر دینی این سوالات مهم و اصولی در اندیشه به وجود می آیند که برای چه فتنه های رنگارنگ اعم از سیاسی و اعتقادی در بلاد مسلمین به طور عامیانه و در اجتماع ما به طور خاص و به شکل پی در پی انجام می گیرد و در کشورهای غیر مسلمانان و بلاد کفر اینگونه نیست. در جواب می شود گفت اینگونه استدلال نمود که به طور اساسی با صورت گیری اجتماع دینی همه ی معادلات حاکم بر جامعه تبدیل به قانونها و سنن لایتغیر الهی مناسب بر ظرفیت های یک اجتماع دینی می شود .اینطور آزمایشات و فتنه ها عمیق و در هم پیچیده بواسطه جاری نبودن احکام خاص اجتماعات دینی در بلاد کفر صورت نخواهد پذیرفت و نه آن که امتحان نخواهد گرفت بلکه بدین معنی که دچار این کوران های سخت و مهلک نمی گردد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مجموعه یادداشت های جنگ نرم تماس بگیرید.

دانلود کتاب مجموعه یادداشت های جنگ نرم