دانلود کتاب مقدمات کیهان شناسی که توسط شهرام طالعی نوشته شده است.که دارای بیست و چهار صفحه می باشد.این اثر کتابی خیلی جالب واسه ی شناخت کیهان و کهکشانها است که دارای تصویرهایی زیبا نیز به توضیحات اضافه شده که مطالعه این کتاب را لذت بخش خواهد کرد.کیهان شناسی در یونانی به معنای عالم می باشد. پس کیهان شناسی به مطالعه نمودن عالم خواهد پرداخت. در حقیقت کیهان شناسی شاخه ای از علم ستاره شناسی می باشد که ساختار دنیا را مطالعه می نماید. موضوعات ارتباط داشته به مبدأ آفرینش و سیر تکاملی دنیا بوسیله ستاره شناسی و فلسفه و دین مورد پژوهش قرار می گیرد. شهرام طالعی و مدرس نجوم در این اثر مختصری از دانش و علم کیهان شناسی را جمع نموده است.مباحثی که این اثر به اختصار توضیح داده شده این است که کیهان شناسی چه چیزی می باشد و کهکشانها و انواع کهکشان ها و رفتار کهکشانها و کهکشانهای رادیویی و خوشه های کهکشانی و سیر تحولات و دگرگونی کیهان شناسی و مراحل تکامل کیهان و بیگ بنگ چه چیزی است می باشد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مقدمات کیهان شناسی تماس بگیرید.

دانلود کتاب مقدمات کیهان شناسی