کتاب جهانی از عدم اثر لورنس کراوس،اثری داستان گونه بر موضوعیت  کیهان شناسانی میباشد.

که هر چقدر در مسیر داستان پیش میرویم  مخاطب با جادبه بی نطیری خالق این اثر روبرو و سوپرایز میگردد.

نویسنده یعنی لاورنس کراوس که  او یک فیزیکدان  برجسته در نظری پیشگام پیشرفت های شگفت انگیز است در کتاب حاضر به پرسش های فلسفی بسیار از مخاطبان این کتاب پاسخ قاطع میدهد. با استدلال و منطق

نویسنده و فیزیکدان برجسته که دارای شهرت بسیاری در زمان حال است .با تلاش و تحقیقات بسیار قادر شده فاصله میان فرهنگ عامه و علم از بین ببرد و باور دارد که علوم جدید قادر است به بسیاری از چرا و سوالاات دربارع به جای هیچ چیزی وجود دارد را مطرح نماید

 نتایج تجربی و بررسی های دقیق و سختی در  کتاب جهانی از عدم بخوبی و به زبانی ساده و قابل فهم برای درک عموم گنجانده شده است

 

 کتاب جهانی از عدم اثر لورنس کراوس دارای فصول ذلیل است

بخش 1 : قصه اسرار آمیز کیهانی: سرآغاز
بخش 2: داستان مرموز کیهان: وزن کردن جهان

بخش 3: نوری از آغاز زمان

بخش 4 : مطالب بیشتری درباره هیچ چیز

بخش 5: جهانِ گریزان

بخش 6: ناهار مجانی در پایان جهان

بخش 7 : جهان بیچاره ما

بخش 8: تصادف بزرگ؟

بخش 9: “هیچ چیز” چیزی است

بخش 10: “هیچ چیز” ناپایدار است

بخش 11 : جهان های شگفت انگیز جدید

 

 

دانلود کتاب جهانی از عدم اثر لورنس کراوس