دانلود کتاب آتلانتیس قاره گمشده اثر چارلز برلیتز

کتاب آتلانتیس قاره گمشده ماهحصل  ایامی است که نویسنده بسیار کوشیده و تحقیق داشته تا این اثر خلق شود.

که انگار چارلز برلیتز به 11000 الی12000 پیش سفر داشته و با بکار بردن فسانه ها و باورهای گذشتگان  و وصل شدن به دانش و علم  متمدن زمان حال اسرار بوجود امدن و زوال تمدن جدید و پیشرفته که در عمق اقیانوس اطلس پنهان شده و در واقع قاره 8 جهان می باشد اشکار سازد.

قاره هشتم یا همان آتلانتیس که یک تمدن بزرگ و وسیع بوده که گویی در یک بیست چهار ساعت این تمدن به به دل دریاها رفت و ناپدید گشت.

نویسنده در کتاب آتلانتیس قاره گمشده می کوشد که افسانه را به یک واقعیت اسرار امیز و پنهان که در تلاش اشکارش سازد.